Hotel opon

Sezonowa wymiana opon w warunkach panujących w Polsce to konieczność. Chcąc uniknąć kłopotliwego przechowywania opon bądź kół, można zlecić ich magazynowanie w naszym serwisie. Dzięki temu nie musisz ich przewozić w swoim czystym samochodzie, ani poszukiwać odpowiedniego miejsca na ich przechowanie, ryzykując deformacje opony lub przyspieszonego starzenia się gumy (Skutki nieprawidłowego składowania opon w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych).

Przechowalnia opon

W serwisie Euromaster Makowski zapewniamy składowanie w optymalnych warunkach:

  • bez bezpośredniego kontaktu ze światłem,
  • przy zachowaniu optymalnej temperatury i wilgotności powietrza,
  • w pomieszczeniu ubezpieczonym i chronionym przed pożarem bądź kradzieżą.

Po wstępnym oczyszczeniu, weryfikacji uszkodzeń i oznakowaniu, opony umieszczane są w hotelu dla opon.

Przechowywanie opon w Euromaster

 

Menu