Spoiny spawalnicze wymagają zastosowania najwyższej jakości sprzętu oraz odpowiednich umiejętności. Niemniej nawet dysponując doskonałymi narzędziami oraz wiedzą, nie jesteśmy stanie prawidłowo wykonać tego zadania, jeśli nie przygotujemy odpowiednio powierzchni. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o powierzchnie, które mają specyficzne właściwości i zachodzą tam szczególne reakcje. Mowa tu między innymi o aluminium oraz stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Rozwiązaniem tego problemu jest chemia spawalnicza. Pozwala to na zapewnienie trwałości wykonanych spawów oraz co najważniejsze przywrócenie materiałom, które podlegały spawaniu – pierwotnych cech użytkowych. Bogata oferta preparatów chemii spawalniczej to między innymi środki, które służą do zabezpieczenia i konserwacji sprzętu, a także takie, które ułatwiają przeprowadzenie samego spawania. W jakie środki warto się zaopatrzyć i jak może nam pomóc chemia spawalnicza?

W przypadku spawania poszczególnych elementów konieczne jest właściwe przygotowanie powierzchni. Tylko to daję nam pewność, że wszelkie procesy przebiegną w sposób niezakłócony. Musimy przede wszystkim wyprofilować brzegi łączonych elementów, a także oczyścić ich powierzchnie. Często to bowiem na powierzchni znajdziemy resztki rdzy, substancji ropopochodnych czy farb. Bez zabezpieczenia powierzchni ryzykujemy, że do złącza spawanych elementów przedostaną się substancje niepożądane, które bardzo szybko doprowadzą do osłabienia elementów złącznych i samego łączenia.

Chemia tego typu pozwala też na odtworzenie powłoki zabezpieczającej. Dotyczy to takich materiałów jak chrom, stal nierdzewna, a także stale kwasoodporne, które są połączeniem niklu oraz chromu. W każdym z tych przypadków konieczne jest przed spawaniem zastosowanie profesjonalnych maści czy żelów, które pozwalają oczyścić spoiny, a w miarę potrzeb także samą powierzchnię.

Chemia tego typu ma właściwości żrące. Oznacza to, że szybko i skutecznie usuwa zgorzeliny i naloty, co nie tylko zabezpiecza trwałość łączeń, ale też pozwala nam uniknąć żmudnego i trudnego procesu oczyszczania mechanicznego. Niektóre z tych środków nanosi się pędzlem, inne aplikuje się za pomocą sprayu. Należy jedynie pamiętać, że praca z chemią spawalniczą wymaga stosowania się do przepisów BHP. Środki te są niezwykle żrące, a dodatkowo pojawia się tu ryzyko występowania szkodliwych oparów. Jednocześnie musimy być przygotowani na usunięcie resztek samych chemikaliów. W innym przypadku będą one wnikać w powierzchnie oczyszczonego metalu i mogą ingerować w jego strukturę. Do tego typu prac stosuje się neutralizatory. Te powinny być też stosowane już po procesie pasywacji.

To zabieg, który sprowadza się do przywrócenia powierzchni jej pierwotnych właściwości. W przypadku na przykład stali kwasoodpornej sprowadza się to do odtworzenia warstwy niklu oraz chromu.

Ponieważ w trakcie spawania efektem ubocznym są powstające odpryski, to warto też zdecydować się na zastosowanie preparatu antyodpryskowych. W innym przypadku odpryski powstające podczas spawania mogą przywierać do powierzchni i w skrajnym przypadku uszkadzać elementy łączne. Preparat antyodpryskowy stworzy specjalną powłokę, która skutecznie zapobiega tworzeniu się odprysków. Zapobiega także nadpaleniom, zapieczeniom i wżerom.

Wśród środków chemii spawalniczej warto wymienić też płyny eksploatacyjne. Ostatecznie środki ochrony pozwalają na sprawdzenie jakości spawania. Wnikają w strukturę spawu i sprawdzają, czy nie pojawiły się w nim nieciągłości, pęknięcia lub rozwarstwienia.

Warto przeczytać